Showing 1–16 of 21 results

Băng cản nước - Băng trương nở

HYPER STOP DB 2010 – Thanh cao su trương nở

SiKa chống thấm

Inertol Poxitar F

Các sản phẩm chuyên dụng khác

Lưới thuỷ tinh các loại

Màng chống thấm

Sika Bit W15

Màng chống thấm

Sika Bituseal T130 SG

Màng chống thấm

Sika Bituseal T140 MG

Băng cản nước - Băng trương nở

Sika Hydrotite CJ Type

Màng chống thấm

Sika RainTite Grey

Băng cản nước - Băng trương nở

Sika Swellstop

Màng chống thấm

Sika Torch – 3VN

Băng cản nước - Băng trương nở

Sika Waterbar

Giảm giá!
300,000.00 290,000.00